Černá Hora - Dubská skála

Foto 2. Pohled na kamenolom - západní lomová stěna, stav 21.6.2005.