Černá Hora - Dubská skála

Foto 3. Lomová stěna založená v silně alterovaném granodioritu, stav 21.6.2005.