Černá Hora - Dubská skála

Foto 5. Pohled na částečně aplanovanou a silně zarostlou rudní haldu pod bývalou štolou, stav 21.6.2005.