Černá Hora - Dubská skála

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 85 (B3), lokalita označena červeným obdélníkem, polohy haldy pod bývalou štolou je označena modrým křížkem.