Černá Voda (u Žulové)

Foto 10. Biotit se zirkony v pleochroických dvůrcích, křemen, plagioklas; granodiorit, XPL.