Černá Voda (u Žulové)

Foto 12. Zirkon v plagioklasu, vějířkovitý chlorit; granodiorit, XPL.