Černá Voda (u Žulové)

Foto 15. Molybdenit - typický sulfid vyskytující se na puklinách granitoidů, stav 17.5.2005.