Černá Voda (u Žulové)

Foto 16. Typické tektonické porušení granitoidů podle Q, S a L puklin, stav 17.5.2005.