Černá Voda (u Žulové)

Foto 2. Pohled na západní stěnu jámového lomu, stav 17.5.2005.