Černá Voda (u Žulové)

Foto 20. Mikrostruktura pegmatitu - K-živec, křemen, muskovit, PPL.