Černá Voda (u Žulové)

Foto 21. Mikrostruktura pegmatitu - K-živec, křemen, muskovit, XPL.