Černá Voda (u Žulové)

Foto 3. Pohled na jv. stěnu jámového lomu, spodní část je zatopená, stav 17.5.2005.