Černá Voda (u Žulové)

Foto 4. Pohled na jv. stěnu jámového lomu, stav 17.5.2005.