Černá Voda (u Žulové)

Foto 9. Zonální plagioklas; granodiorit, XPL.