Černá Voda (u Žulové)

Tabulka 1. Chemické složení živců (stanoveno EDX) v granitu z Černé Vody. Body 1, 2, 3 - plagioklas, 4,5 - K-živec. Přepočteno na 8 kyslíků ve vzorcové jednotce.

  1 2 3 4 5
SiO2 63,682 63,192 64,046 65,385 65,250
Al2O3 22,529 22,707 23,140 18,413 18,313
CaO 3,761 3,970 4,040 0,000 0,000
Na2O 8,933 9,229 9,574 0,411 0,478
K2O 0,082 0,177 0,108 16,380 16,477
FeO 0,190 0,000 0,000 0,000 0,000
suma 99,177 99,275 100,908 100,589 100,518
Si+4 2,829 2,811 2,805 3,003 3,003
Al+3 1,180 1,191 1,194 0,997 0,993
Ca+2 0,179 0,189 0,190 0,000 0,000
Na+ 0,769 0,796 0,813 0,037 0,043
K+ 0,005 0,010 0,006 0,960 0,967
Fe+2 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000
suma kat. 4,969 4,997 5,008 4,997 5,006
anortit 18,8% 19,0% 18,8% 0,0% 0,0%
albit 80,7% 80,0% 80,6% 3,7% 4,3%
ortoklas 0,5% 1,0% 0,6% 96,3% 95,7%