Černá Voda (u Žulové)

Tabulka 2. Chemické složení biotitů (stanoveno EDX) v granitu z Černé Vody. Přepočet na 12 (O + OH + Cl), voda dopočtena.

  1 2 3 4
SiO2 36,412 37,401 37,126 36,082
TiO2 3,894 3,820 3,873 4,032
Al2O3 15,806 16,940 16,633 15,747
FeO 24,567 22,841 24,025 25,579
MnO 0,353 0,288 0,298 0,494
MgO 6,606 6,451 6,873 6,073
K 2O 9,547 9,343 9,169 9,484
Cl 0,000 0,875 0,000 0,724
H2O 3,909 3,762 3,977 3,730
suma 101,094 101,721 101,974 101,945
Si+4 2,793 2,815 2,799 2,764
Ti+4 0,225 0,216 0,220 0,232
Al+3 1,429 1,503 1,478 1,422
Fe+2 1,576 1,438 1,515 1,639
Mn+2 0,023 0,018 0,019 0,032
Mg+2 0,755 0,724 0,772 0,694
K+ 0,934 0,897 0,882 0,927
Cl 0,000 0,112 0,000 0,094
OH 2,000 1,889 2,000 1,906
kat.suma 7,735 7,610 7,684 7,709