Černá Voda (u Žulové)

Tabulka 4. Chemické složení (stanoveno EDX) ilmenitů z granitu v Černé Vodě, přepočteno na 3 kyslíky ve vzorcové jednotce.

  1 2 3
SiO2 0,343 0,247 0,492
TiO2 52,790 52,836 53,173
FeO 39,890 40,574 40,544
MnO 6,210 5,414 5,672
V2O3 0,365 0,000 0,000
Nb2O5 0,000 0,414 0,576
suma 99,598 99,485 100,457
Si+4 0,009 0,006 0,012
Ti+4 1,000 1,002 0,997
Fe+2 0,840 0,856 0,845
Mn+2 0,132 0,116 0,120
V+3 0,007 0,000 0,000
Nb+5 0,000 0,005 0,006
suma kat. 1,988 1,985 1,980