Černá Voda (u Žulové)

Tabulka 5. Chemické složení (stanoveno EDX) zirkonů z granitu v Černé Vodě, přepočteno na 4 kyslíky ve vzorcové jednotce.

  1 2 3 4 5
SiO2 33,459 33,166 33,699 33,740 32,963
ZrO2 65,535 64,414 66,119 66,014 64,842
HfO2 1,277 1,401 1,551 1,503 1,229
FeO 0,281 0,538 0,000 0,448 0,657
UO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,670
suma 100,552 99,519 101,369 101,705 100,361
Si+4 1,015 1,017 1,015 1,014 1,009
Zr+4 0,970 0,964 0,971 0,967 0,968
Hf+4 0,011 0,012 0,013 0,013 0,011
Fe+2 0,007 0,014 0,000 0,011 0,017
U+4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005
suma kat. 2,003 2,007 1,999 2,005 2,010