Dalešice

Foto 3. Struktura štěrkovitých písků ve stěně pískovny, stav 27.4.2005.