Dalešice

Foto 5. Struktura štěrkovitých písků ve stěně pískovny, stav 27.4.2005.