Dalešice

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, lis č. 83 (B1), lokalita vyznačena červeným křížkem.