Dolní Bory

Foto 1. Přístupová polní cesta od obce Bory k lokalitě, stav 7.9.2005.