Dolní Bory

Foto 13. Rozkopané haldy ve svahu nad bývalou těžbou, stav 7.9.2005.