Dolní Bory

Foto 14. Rozkopané haldy ve svahu nad bývalou těžbou, stav 7.9.2005.