Dolní Bory

Foto 15. Bývalá těžební jáma - zasypaná sutí, stav 7.9.2005.