Dolní Bory

Foto 16. Rozkopané haldy nad řekou Oslavou, stav 7.9.2005.