Dolní Bory

Foto 6. Poměrně dobře odkrytá halda nad řekou Oslavou, stav 7.9.2005.