Dolní Bory

Foto 7. Pertitický K-živec z blokové zóně, foceno na haldě.