Dolní Bory

Foto 9. Stébelnatý agregát andalusitu, makrofotografie.