Dolní Bory

Graf 1. RTG práškový difrakční záznam sekaninaitu z Dolních Borů, záření CoK (alfa 1). Tabelovaná data v tabulce 1.