Dolní Bory

Graf 2. RTG práškový difrakční záznam andalusitu z Dolních Borů, zelené linie odpovídají standardu z karty PDF, záření CuK (alfa 1). Tabelovaná data v tabulce 2.