Dolní Bory

Graf 3. RTG práškový difrakční záznam pertitického K-živce z Dolních Borů, zelené linie odpovídají standardu pro ortoklas a červené pro albit, záření CuK (alfa 1). Tabelovaná data v tabulce 3.