Dolní Bory

Obrázek 1. Schematická geologická mapa borského granulitového masivu s vyznačením hlavních pegmatitových žil (Duda, 1986).