Dolní Kounice

Foto 12. Aplitová žíla v horninách dioritového typu, stav 7.4.2005.