Dolní Kounice

Foto 13. Aplitová žíla v horninách dioritového typu, stav 7.4.2005.