Dolní Kounice

Foto 14. Palygorskit ("skalní kůže") na puklinách granodioritů, stav 7.4.2005.