Dolní Kounice

Foto 2. Etážový lom v Dolních Kounicích - pohled na z. stěnu v úrovni 2. patra, stav 7.4.2005.