Dolní Kounice

Foto 23. Amfibol, zonální plagioklas, titanit, biotit; diorit, XPL.