Dolní Kounice

Foto 24. Etážový lom v Dolních Kounicích - celkový pohled na lom v úrovni 2. patra, stav 4.5.2006.