Dolní Kounice

Foto 3. Etážový lom v Dolních Kounicích - pohled na s. stěnu v úrovni 2. patra, stav 7.4.2005.