Dolní Kounice

Foto 4. Etážový lom v Dolních Kounicích - sv. lomová stěna v úrovni 1. patra, stav 7.4.2005.