Dolní Kounice

Foto 5. Místy jsou v horninách až 2 m mocné poruchové zóny, stav 7.4.2005.