Dolní Kounice

Foto 9. Intenzivní mikroklinizace granodioritu, stav 7.4.2005.