Dolní Kounice

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 83 (B5), lom vyznačen červeným rámečkem.