Dolní Kounice

Obrázek 1. Enklávy dioritoidních hornin a mikroklinizace hornin na schématu podle Štelcla et al. (1986).