Dolní Kounice

Obrázek 2. Různé typy dioritoidních hornin ve schématickém náčrtu podle Štelcla et al. (1986).