Domanínek u Bystřice nad Pernštejnem

Foto 3. Pegmatitový žilník ve skarnovém tělese, stav 13.7.2005.