Domanínek u Bystřice nad Pernštejnem

Foto 4. Pegmatitový žilník ve skarnu - hlavní lomová stěna, stav 13.7.2005.