Domanínek u Bystřice nad Pernštejnem

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 48 (C5), lokalita je vyznačena červeným bodem.