Horní Bory

Foto 10. Výbrusový preparát - porfyroblast granátu s narostlým kyanitem, který se mění na sillimanit, křemen; PPL.